رشد اقتصادی سال آینده ایران در مخاطره ست

رشد اقتصادی ایران در مخاطره ست. عمده درآمد سه سال گذشته ایران که سبب شد تراز تجاری مثبت بشه (برای اولین بار از زمان انتهای دوره خاتمی تا الان) حاصل چهار عامل بود:

 ۱- بازگشت صادرات نفت به میزان سابق
 ۲- رشد قیمت نفت
 ۳- ممکن شدن صادرات معیانات گازی (کاندنسیت)
 ۴- درآمدهای کشاورزی

 اولی در سقف خودش هست و از نظر فنی و اوضاع بازارهای جهانی و توافق فریز اوپک امکان افزایشش نیست
دومی به باور خیلی در پیک بالا هست و روند ثبات بهترین پیشبینی آن هست
 سومی هم ظرفیت گسترش ندارد و تمام درآمدهای متصور آن، محقق شده است
اقتصاد ایران به نفت گره خورده در حالیکه منابع بسیاری در حوزه های دیگر دست نخورده باقی مانده اند

و اما چهارمی؛ در واقع غلط ترین سرمایه گذاری دولت بوده و یارانه سنگین پرداختی به طرح خرید به قیمت تضمینی محصولاتی که منابع آبی کشور رو نابود کرده اند، صرفا رمقی برای آینده نگذاشته پس، ادامه این روند امکان پذیر نیست

راه حل ایران توجه به بخش تولید نیست، بلکه توجه به بخش مدیریت استراتژیک و بازار هست. در ایران بیشتر از تولید، مشکل فروش و بازاریابی داریم. در دولت مشکل مدیریت استراتژیک داریم. دچار نزدیک بینی هستیم.
استادی می گفت "بچه های خود را تشویق نکنید مهندسی و پزشکی بخوانند! باهوش ها رو تشویق کنید علوم انسانی بخوانند" مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی و ...

کلید باز شدن قفل های آینده، الزاما در دست صنعت گر و تولیدکننده نیست.

Comments