خلاقیت، اقتصاد و تولید ثروت در جوامع

منحنی زیر را اکونومیست منتشر کرده است (همین امروز 29 خرداد 1395)

شاخص خلاقیت جهانی

تفسیر منحنی فوق:
محور عمودی امتیاز خلاقیت در سطح بین المللی
محور افقی سرانه تولید خالص ملی

جلو بودن روی محور افقی (طول) ربطی به خلاقیت نداشته و ثروتمند بودن کشور رو نشان می دهد
ولی عرض نقطه، شاخص خلاقیت و نوآوری رو نشان میدهد

رنگ آبی نشاندهنده خلاقیت کارآمد و قرمز ناکارآمد

تفسیر نمودار:
مردم کشوری مانند مالاوی (در شرق آفریقا و همسایه تانزانیا) با وجود فقر شدید از ایرانی ها مبتکرترند!

تفسیر بنده:
نفت نبود، ما خیلی بدبخت بودیم!
البته مگر اینکه این همه نوابغمان از ایران مهاجرت نمی کردند

مهاجرت صاحبان دانش و سرمایه و خلاقیت و ماندگار شدن نسل دوم و سوم آنها در خارج از ایران که بسیار هم دور از انتظار است شاهد بازگشتشان به ایران باشیم، مهاجرت دانش آموختگان دانشگاه های خوب کشور که با سرمایه ملی این کشور تحصیل کرده اند و جذب بازارهای اروپا و آمریکا و استرالیا شده اند، همه دلایل این پدیده هستند.

آیا می توان گفت با افزایش درآمد سرانه میزان خلاقیت افزایش پیدا میکند؟
خیر. مثالی که زدم، هند و ایران، و البته مثال های فراوان دیگری در نمودار، موید نقیض چنین گزاره ایست.

ولی می توانیم بگوییم کشورهایی که ابتکار بالاتری دارند؛ ثروتمندترند و ثروتمندتر خواهند شد. در واقع جای علت و معلول به این شکل است.

و مطمئن باشید در آینده این نمودار همگن تر به سمت اثبات این قضیه خواد رفت. یعنی فاصله ی ما با کشورهای توسعه یافته نه تنها کاهش پیدا نخئاهد کرد، بلکه بیشتر خواهد شد.

راه حل:
  1. جلوگیری از افزایش مهاجرت نخبگان
  2. حمایت از ایده های کارآفرینانه مانند استارت آپ ها و طرح های صنعتی خلاقانه
  3. حضور موثرتر در زمینه جذب سرمایه و پروژه های بین المللی
این سه راه حل نیازمند برطرف کردن اختلافات ایدئولوژیکی و ثبات رفتار سیاسی ما در برابر دنیا هستند

Comments