Posts

با پول نقدم چه کار کنم؟!

رکود عمیق اقتصاد ایران و سه راهکار واقعی خروج از آن

نرخ بهره و تاثیر کاهش آن بر اقتصاد مردم (قیمت مسکن و بازارهای ارز و بورس)

ثبت ایده و اختراع در حوزه سایت های اینترنتی