همه چیز درباره نرخ دلار در ایران

قیمت واقعی دلار سالها مطرح ترین مساله اقتصاد ایران بود، تا زمانیکه در دولت آقای احمدی نژاد قیمت دلار در جهش هایی سریع به ۱۸۰۰ تومان، ۲۵۰۰ تومان، ۲۸۰۰ تومان، ۳۲۰۰ تومان، ۳۶۰۰ تومان و نهایتا به ۴۰۰۰ تومان رسید. عددهای داده شده بر اساس تحلیل چارت دلار به ریال سطوح مقاومت نرخ دلار هستند (تحلیل های شخصی خود من، نه مستندات رسمی بانک مرکزی) یعنی به عقیده من قیمت دلار در کانالهایی بین این اعداد در نوسان است.
حالا دیگر زیاد این سوال مطرح نیست که نرخ واقعی دلار چند است، بلکه سوال تغییر کرده است:

نرخ ثبات دلار چند است؟ یا دلار روی چه عددی یا در چه باند باریکی می تواند به ثبات نسبی برسد؟

ثبات دلار برای فعالان اقتصادی مهم است. بازرگان یا تولیدکننده ای که نتواند به ارزش پول ملی خود اطمینان کند خانه اش روی آب است! چه صادرکننده باشد چه مصرف کننده مواد اولیه وارداتی یا واردکننده...ر
برای رسیدن به پاسخ سوال فوق اول باید بدانیم ارزش یا نرخ برابری پول ملی یک کشور در برابر ارزهای خارجی چگونه تعیین می شود:

حجم نقدینگی
نقدینگی کشور درحال حاضر حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است. تقریبا دو برابر سال ۱۳۹۰ که گفته میشود رتبه ۸ دنیا در رشد نقدینگی را به ایران اختصاص می دهد. علت اصلی این امر را می توان طرح پرداخت یارانه نقدی به مردم دانست.

تولید ملی
میزان تولید در یک کشور روی قدرت پول، قدرت خرید مردم، اشتغال و رفاه مردم تاثیر می گذارد

تراز تجاری
تراز تجاری واردات و صادرات مستقیم ترین اثر را بر ارزش پول ملی یک کشور دارد

درآمدهای دولت
منطقی ترین درآمد یک دولت مالیات است و غیر منطقی ترین درآمد، فروش منابع طبیعی مانند نفت خام!

سفته بازی فعالان اقتصادی
امید مردم به بهبود وضع اقتصادی، اخبار خوب و انتظارات مثبت باعث افزایش قدرت پول ملی و اخبار نگران کننده مانند جنگ، افزایش بیکاری و ناامیدی اقتصادی مردم، سبب کاهش قدرت پول ملی می شود

حالا سوالی اصلی ما، دلار روی چه نرخی می تواند ثبات پیدا کند؟
به عقیده من دلار نمی تواند از سه هزار تومان ارزانتر باشد. سه هزار تومان هم یک کف روانی است، هم اینکه ۲۰٪ بیشتر از نرخ مصوب دلار در بودجه سال ۹۲ است که با کسری حداقل ۲۰٪ ی مواجه است.
عدد دیگر ۳۲۰۰ تومان است که سطح مقاومت بسیار قوی ای نشان داده است. هرگاه دلار به کانال بالاتر رفته است، قیمت کالاهای مصرفی رشد سریعی پیدا کرده، و هرگاه پایین تر از ۳۰۰۰ تومان بوده، دولت متمایل به جمع آوری ارز از بازار و عدم تزریق درآمدهای ارزی اش شده است. پس به عقیده من، این کانال (بین اعداد ۳۰۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان) کانال مناسبی برای حفظ ثبات نرخ دلار است.


Comments