روابط تجاری ایران و انگلستان

همونطور که میدونید انگلستان در 2 قرن گذشته، یکی از شرکای تجاری اصلی ایران بوده است. بعد از انقلاب ایران در سال 1979 نیز با وجود کاهش این مقادیر، کماکان انگلستان به عنوان یکی از مهمترین طرف های قراردادهای تجاری ایران بوده است. گزارش زیر برگرفته از سفارت ایران در انگلستان است:

روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا در سال 2005

براساس اطلاعات منتشر شده توسط مراجع ذیربط در دو کشور، میزان صادرات بریتانیا به ایران در مجموع سال 2005 به 9/463 میلیون پوند رسیده که در مقایسه با طول سال 2004 (8/443 میلیون پوند)، معادل 5/4% بیشتر شده است. واردات این کشور از ایران نیز در سال 2005 به 8/38 م یلیون پوند بالغ گردید که در مقایسه با 8/43 میلیون پوند سال قبل از آن ، بیانگر کاهش ی بالغ بر4/11 درصد می باشد . براین اساس، مجموع تجارت کالایی دو کشور در طول سال 2005 به سطح 7/502 میلیون پوند دست یافت که 1/3% از میزان 6/487 م یلیون پوند سال 2004 بیشتر است. بنابراین، علیرغم کاهش 4/11 درصدی صادرات ایران به انگلیس در سال گذشته میلادی، مجموع مبادلات کالایی دو کشور در این سال رشد یافته است.

بدین ترتیب، تراز بازرگانی دو کشور معادل 425.1 میلیون پوند کسری نشان می دهد که از 400 میلیون پوند کسری تراز تجاری ایران و انگلیس در سال 2004 بیشتر است.

برای مقایسه بهتر میان وضعیت تجارت میان دو کشور در سالهای اخیر، اطلاعات مربوط به صادرات و واردات ایران و انگلیس در دوره 5-2003 در جدول زیرگنجانده شده است:

مبادلات تجاری میان ایران و انگلیس در سالهای 5-2003

(میلیون پوند)
2003


2004


2005


صادرات انگلیس به ایران


476.8


443.8


463.9


صادرات ایران به انگلیس


30.6


43.8


38.8


مجموع تجارت دو کشور


507.4


487.4


502.7


کسری تراز تجاری (به سود انگلیس)


446.2


400


425.1همانگونه که در جدول بالا دیده می شود، تجارت میان ایران و انگلیس در سالهای 2003 و 2005 روندی کم و بیش یکنواخت داشته اما در سال 2004 صادرات ایران به انگلیس یک جهش قابل توجه 43 درصدی یافت و بدنبال آن کسری تراز تجاری نیز 3/10% کمتر گردید.

اضافه می نماید به دلیل برخورداری انگلیس از منابع نفتی، شرکتهای این کشور نفت خامی را که احیانا از ایران برداشت می کنند به این کشور نمی فرستند و آن را در سایر بازارها به فروش می رسانند. لذا آمار معاملات آنها در عملکرد فوق گنجانده نشده و ارقام فوق صرفا به کالاهای غیرنفتی مربوط می شود و بایستی در هنگام مقایسه آن با روابط تجاری ایران با سایر کشورهای اروپایی و تعیین جایگاه بریتانیا در فهرست شرکای تجاری ایران، به آن توجه گردد. علاوه براین، بخشی از کالاهای تولیدی دو کشور نیز از طریق بازارهای واسطه ای مانند دوبی به کشور دیگر صادر می شو د که میزان دقیق آن مشخص نیست و لذا در آمارهای فوق منظور نگردیده است.

ضمنا انواع ماشین آلات صنعتی ، توربین ها و سایر ماشین آلات مورد استفاده در نیروگاههای برق، ماشین آلات صنعتی تخصصی، ماشین آلات الکتریکی، ماشین آلات راه سازی و تجهیزات تخصصی، علمی و کنترل مهمترین اقلام صادراتی این کشور به ا یران در سال 2005 بوده اند. متقابلا سبزی و میوه، آهن و فولاد، منسوجات نخی و ماشین آلات نیروگاهی بیشترین صادرات ایران به بریتانیا در سال مذکور را تشکیل داده اند . مواد غذایی و حیوانات زنده، نوشابه و توتون، مواد خام غیر خوردنی، سوختهای معدنی و روغنها، روغنهای حیوانی، فرآورده های شیمیایی، انواع مصنوعات، ماشین و تجهیزات حمل و نقل نیز در فهرست کالاهای صادراتی ایران به این کشور دیده می شوند.

Comments