وخامت اقتصاد اروپا


به نظر می رسه برخلاف آمریکا و انگلستان که اقتصاد رو به رشدی در نیمه دوم سال 2009 و اوایل سال جاری داشته اند، اتحادیه اروپا با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم می کند. جالب اینجاست که آلمان در بهترین شرایط به سر می برد ولی ارزش سهام و ارز اروپا وابسته به تمام اعضا و شرایط و وضعیتشان است.
یونان، اسپانیا، پرتقال و ایتالیا در شرایط متفاوتی با آلمان به سر می برند و اتحادیه را تحت شعاع قرار داده اند. به عقیده من سال 2010 سال سختی برای اتحادیه اروپا و یورو خواهد بود.

Comments