اسناد طرف ثالث یا شخص سوم در تجارت چیستند؟

اسناد طرف ثالث یا شخص سوم مفهوم ساده ای دارند: اسنادی که برای یا از طرف شخص ثالثی صادر می شود! کمکی نکرد؟
شخص سوم معمولا یک فرد میانی یا به قول خودمون واسطه است. دلال، نماینده رسمی، بنک دار، توزیع کننده، معرف و غیره همه به همان معنا می باشند: شخص ثالث.

چیزی که در تجارت (صادرات یا واردات) در مورد شخص سوم مهم است نحوه قرار گرفتن او در میان عملیات مالی و حقوقی است. خریدار جهت تضمین خرید و پرداخت وجه یک خط اعتباری (LC) برای فروشنده باز می کند. در صورتی که طرف سومی وجود داشته باشد، می بایست این LC به شکل قابل تقسیم یا قابل انتقال و به نام طرف سوم باز شود (عبارت صحیح بین المللی آن Transferable LC هست. عباراتی مانند Divisible در مکالمات و مکاتبات غیر رسمی استفاده می شود ولی در اینکوترمز های ICC نیست.)
حال طرف سوم بعد از برداشت سهم خود، اعتبار را برای فروشنده باز می کند. زمانی که اجناس در مقصد حاضر بودند، بارنامه و فاکتور فروش توسط فروشنده به بانک خود ارایه می گردد و درخواست آزاد شدن اعتبار موجود در LC می کند. بانک فروشنده با بانک شخص ثالث تماس گرفته و اطلاعات را ارسال می نماید. بانک طرف سوم هم همین کار را با در نظر گرفتن اسنادی که همان اسناد طرف ثالث هستند با بانک خریدار انجام می دهد. به بارنامه و فاکتور میانی که با در نظر گرفتن سود واسطه صادر شده است می گویند اسناد طرف سوم (Third Party Documents)

به همین خاطر در معاملاتی که واسطه وجود دارد باید از خریدار درخواست شود که در هنگام باز کردن اعتبار، عبارت "اسناد طرف سوم قابل قبول است" (Third Party Documents are acceptable) را در قرارداد بیاورد.

Comments