اجلاس های اقتصادی جهان

کنگره ها و سمینار ها و اجلاس ها پیاپی از پس یکدیگر می آیند و می روند و یک هدف را دنبال می کنند: راه عبور از بحران اقتصادی جهان، خروج از بن بست رکود و بازگشت به دوران شکوفایی اقتصادی جهان. ما مردم نیز نظاره گر این اتفاقات از طریق رسانه ها هستیم و در حال گمانه زنی های عوامانه که چه خواهد شد و غیره.
یکی از این کنفرانس ها موسوم به مجمع اتاق های بازرگانی جهان، در کوالالامپور مالزی تشکیل شد. قصد مدیران حاضر در این کنفرانس یه گفته روابط عمومی اتاق بازرگانی بین المللی ایجاد فرصت مناسبی برای رؤسا و مدیران اتاق ها بود تا با مرور اقدام ها و تجربه های اتاق ها و انجمن های موفق جهان و تبادل آرا و عقاید، رویارویی با چالش های بزرگ جهانی نظیر رکود اقتصادی اخیر را به شیوه ای منسجم و هماهنگ عمل کنند. برای من این هم یکی دیگر از جلساتی بوده است که کشورها کنار هم جمع می شوند تا با گیر دادن به مسائل و مشکلات فیمابین و به رخ کشیدن تمهیداتی که داشته اند به اعلام خواسته ها و امتیازاتی که بعدا می خواهند در جلسات سیاسی بین دولت مردانشان برگزار می شود بپردازند.
ظاهرا در این کنگره مسائلی از قبیل نحوه همکاری های بین المللی و سازمان های تجاری و دولتی برای پرهیز از خطرات
سیاست های حمایت گرایانه دولت ها در قبال تجارت آزاد جهانی، بررسی بحران های اقتصادی جهان در تحولات منابع انرژی،
غذایی و آب و هوایی، روند جهانی شدن و نحوه استفاده از کمک های شبکه های بین المللی برای رفع نیازهای اتاق های
بازرگانی کشورهای در حال توسعه و بهبود و فعالیت های آنان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.
و یا همین امروز شاهد جلسه هشت کشور صنعتی و ثروتمند دنیا G8 هستیم که درباره بحران اقتصادی، نیاز کشورهای در حال توسعه به کمک های حمایتی و عیره هستیم (و البته پای ثابت مباحث هم که وضعیت گرمایش زمین است).

ولی!

ولی به نظر شما، این جلسات و کنگره های متوالی و پیاپی چقدر به پیشبرد این اهداف کمک می کنند؟ لطفا اگر وبلاگ یا سایتی سراغ داشتید که در اینباره نوشته بود به من معرفی بفرمایید.

Comments