اتاق بازرگانی بین المللی میزبان کنفرانس قراردادهای ساختمانی در آمریکا

همانطور که پروژه های ساختمانی رشد فزاینده و پیچیده تری پیدا می کند، اختلافات قراردادهای ساختمانی نیز سیر صعودی خود را طی می نماید و هر ساله هزینه ای که صرف امور حل اختلاف شرکت های آمریکایی در این زمینه می شود تا سقف 5 میلیون دلار تخمین زده می شود.

با درنظر گرفتن این مطلب که در حال حاضر حل اختلافات به شکل موفقیت آمیزی تأثیر عمده ای بر صنعت ساختمانی رو به رشد ولی بیمار آمریکا دارد، کنفرانسی توسط فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور اتاق بازرگانی بین المللی (FIDIC - International Federation of Consulting Engineers) در هستون Huston برگزار خواهد شد. در این کنفرانس آخرین روش های حل و فصل اختلافات ساختمانی به شکل سریع و مقرون به صرفه پیشنهاد خواهد شد.

مهندسان، پیمان کاران، کارفرمایان، داوران و مشاوران حقوقی گردهم خواهند آمد تا با آموختن روش های مفید و مؤثر، اختلافات مربوط به قراردادهای ساختمانی بین المللی را مورد ارزیابی قرار دهند.

آقای جیسون فرای Jason Fry دبیرکل دادگاه داوری بین المللی ICC در این زمینه گفت: افزایش چشمگیر قراردادهای ساختمانی بین المللی که به دادگاه های داوری ICC ارجاع داده شده، نیاز و اهمیت برگزاری چنین کنفرانس هایی را توجیه می کند. وی افزود: بازار آمریکا از این نظر اهمیت به سزایی دارد و ما امیدواریم، شرکت کنندگان زیادی از آمریکا داشته باشیم، به همان اندازه که از دیگر نقاط دنیا نیز شرکت می کنند. این کنفرانس به شرکت کنندگان امکان می دهد تا نگاه دقیق تری به موضوع حل اختلافات داشته باشند و آنها را سریع و مقرون به صرفه طبق مقررات داوری ICC و قوانین حل اختلاف رفع نمایند.

در این کنفرانس با درنظر گرفتن دیدگاه وکلای آمریکایی موضوعات ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

- بررسی روند حل اختلافات چند مرحله ای multi – tier dispute resolution procedures طبق قراردادهای FIDIC

- بررسی قرارداد جدید FIDIC تحت عنوان (طراحی – ساخت و اجرا - DBO (Design – Build – Operate) )

- بررسی نقش متخصصان در اختلافات ساختمانی بین المللی

- هیأت حل اختلاف

- داوری در موارد دولتی

جمعی از کارشناسان داوری بین المللی و صنعت ساختمانی کنفرانس را اداره خواهند کرد و دانش خود را برای استفاده شرکت کنندگان در اختیار آنان خواهند گذاشت.

اتاق بازرگانی بین المللی ICC نقش مهمی در حل اختلافات مربوط به قراردادهای ساختمانی بین المللی به عهده دارد. سال گذشته تعداد 559 مورد شکایت در دادگاه های داوری بین المللی ICC بررسی شد که یک رقم بی سابقه در تاریخ 85 ساله دادگاه ها بوده است. شرایط قراردادها طبق قوانین فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور FIDIC که در حال حاضر به میزان وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد، فرم های استاندارد قرارداد هستند که در ساختمان سازی های بین المللی به کار گرفته می شوند

The International Federation Consulting Engineers

گفتنی است این لغت یک واژه اختصاری در زبان فرانسه است که برای عبارت فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور به کار می رود. این فدراسیون در سال 1913 به منظور ترویج علایق حرفه ای اعضای انجمن و انتشار اطلاعات مورد توجه آنان تأسیس گردیده است.

FIDIC در حال حاضر 73 عضو از سراسر نقاط دنیا دارد و نماینده تمامی مهندسان مشاور دنیا می باشد.

Comments