بازاریابی و تبلیغات

به باورعلم بازاریابی، امروزه دیگر مشکل بازار نبود یا کمبود اجناس خوب و با کیفیت مساله اصلی و دغدغه مردم نیست، بلکه کمبود مشتریان وفادار دغدغه صاحبان کسب و کار است. انتقال این دغدغه از دوش مشتریان به دوش صاحبان مشاغل خواسته یا ناخواسته توسط بازاریابان و به نفع مشتریان صورت گرفته و به عقیده من امروز هم کمک به صاحبان مشاغل و ادامه خدمت به مردم با فرام نمودن رفابت واقعی و به نفع روند رضایتمندی هر چه بیشتر مشتری به عهده همین گروه است. به عبارت دیگر تکنیک های فروش مربوط به دهه های قبل راه رفابت از طریق قیمت را ارایه می کردند ولی بازاریابی مدرن تکنیک های رفابت از راه های دیگر را فراهم نموده است. چراکه هدف بازاریابی ایجاد یک رابطه دراز مدت دو طرفه و دوسر برد میان مشتری و تولید کننده است نه صرفا فروش اجناس و خدمات تولید شده.
یکی از ابزار های سنتی فروش که اکنون به ابزاری برای بازاریابی مدرن تبدیل شده است تبلیغات است. تقریبا همه ما با تبلیغاتی که از تلویزیون، اینترنت، روزنامه ها، نشریات و بیلبورد ها میبینیم ارتباطی سه گانه برقرار می کنیم: برخی از آنها شما را معطوف خود و ایده ارایه شده شان می کنند (و اگر خیلی قدرتمند باشند، در ذهن شما برای همیشه ثبت می گردند)، برخی دیگر ذهن شما را فعالانه وادار به بی اهمیتی نسبت به خودشان می نمایند و دسته آخر ذهن را آزار می دهند!
برای مثال خود من: تبلیغات نوشابه انرژی زای ردبول به اندازه ای در ذهن من مقبول بوده که تقریبا فراموش نمیشه، به تبلیغات اغلب بانک ها که سعی دارند با تصاویری تکراری و مضامینی کهنه شده شما را ترغیب به باز کردن حساب قرض الحسنه بکنند را فعالانه نادیده می گیرم و تبلیغ شرکت بیمه ای که نشان می داد اتوموبیلی از روی لاک پشتی عبور می کنه (و لاک پشت به خاطر لاک محکم خود آسیب تمی بینه) آزارم داده است.
به هر صورت شرکت ها نیازمند تبلیغات هستند و برای تبدیل تمام تبلیغات خود به دسته اول می بایست با متخصصین این امر مشورت نمایند. مدیرعامل یک کمپانی پوشاک می گوید: می دانم نیمی از تبلیغاتی که می کنم مثمر ثمر واقع نمی شود و پولمان هدر می رود، ولی مشکل این است که نمی دانم کدام نیمه!!

Comments