تجارت جهانی و صلح جهانی

روی صفحه Desktop من یک جمله نوشته شده که من شدیدا بهش اعتقاد دارم: World Peace Through World Trade

پروفسور ترسیه : تجارت در ایجاد صلح نقش اساسی دارد


با تلاش و دعوت کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی پروفسور پییر ترسیه رییس دیوان بین المللی داوری ICC ، دکتر سرژ لازارف رییس مؤسسه حقوق تجارت بین الملل ، دکتر سامی هواربی مدیر بخش آفریقا و خاورمیانه و دکتر حمید غروی وکیل دادگستری دفتر حقوقی پاریس به ایران آمدند تا در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران سمینار یک روزه تخصصی ایران و داوری ICC را برگزار نمایند . اساتید دانشگاه و دانشجویان رشته حقوق ، قضاوت و وکلای دادگستری ، مشاوران حقوقی و جمعی از نمایندگان اتاق های شهرستان ها در این سمینار یک روزه گردهم آمدند تا از بحث های تخصصی داور و اداره جلسات رسیدگی ، مشخصات اصلی داوری ، اجرای احکام داوری ICC در ایران ، داوری با طرف های دولتی و قراردادهای سرمایه گذاری استفاده نمایند .

دکتر نهاوندیان رییس ، دکتر بهکیش دبیرکل و دکتر محبی عضو دیوان بین المللی ، از کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ICC میزبان این گروه از فرانسه بودند .

دکتر محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران در این همایش با اشاره به نظام‌های قضایی در جهان گفت: روند طولانی و بوروکراسی پیچیده ای که نظام های قضایی دارند و نیز کمبود اطلاعات در خصوص قراردادهای تجاری و اقتصادی، سد راه مناقشه طرفین است، لذا شیوه داوری با تسهیل برخی موانع مورد استقبال جهانی قرار گرفته است.

وی افزود: اکنون سؤال اساسی این است که پس از اعلام رای نهایی داوری، چه سازمانی عمل به این رای را تضمین می کند و ضمانت اجرای آراء صادره چگونه تعریف شده است.

وی سپس با تاکید بر گسترش تعاملات بین کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی و ICC گفت: کمیته ایرانی ICCباید برنامه جدیدی برای توسعه فعالیت های خود با اتاق بازرگانی بین‌المللی تعریف کند و کمیسیون‌های اتاق بازرگانی ایران آمادگی دارند که همکاری نزدیکی با کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی داشته باشند.

Comments