اوراق مشارکت در سیاست های پولی

بانک مرکزی ایران در سال 85 نیز مانند سالهای قبل مقدار قابل توجهی اوراق مشارکت در طرح های مختلف نیرویی، پتروشیمی، ساخت سد، کشاورزی و غیره، در اختیار مردم قرار داد. امسال نیز در اولین مرحله از فروش این اوراق مبلغ هفتصد میلیارد تومان اوراق با نرخ سود 15.5 درصد و معاف از مالیات، عرضه خواهد شد. سود این اوراق مطابق معمول هر سه ماه یکبار و بصورت روزانه محاسبه می شوند.


اوراق مشارکت معمولا در کشور های در حال توسعه به عنوان یکی از اهرم های قوی سیاست های پولی استفاده می گردد و نقشی انقباضی و کنترل کننده نقدینگی در دست مردم را دارد و همچنین یکی از ردیف های بودجه های سالیانه دولت منتشر کننده اش است. بدیهی است که فروش این اوراق (که معمولا بدون نام هم هستند و نقل و انتقال آنها آسان می باشد) تورم را به آینده منتقل می کنند.


به گفته مجله MEED (Middle East Economy Digest)، میزان نقدینگی مردم ایران در سال 1385 چهل درصد نسبت به سال افزایش داشته و به رقم 120 هزار میلیارد تومان رسیده است. متاسفانه نتونستم پیدا کنم که آمار بانک مرکزی در این مورد چه میزان بوده است. از طرفی پژوهشکده پولی و بانکی نرخ تورم در سال گذشته را 17 و مرکز پژوهش های مجلس 23 درصد برآورد کرده اند.


با جمع بندی این موارد و خبر کاهش نرخ سود بانکی کشور، می توان به راحتی نتیجه گرفت که هدف دولت از اعلام کاهش نرخ سود بانکی، ایجاد تمایل بیشتر در مردم برای مشارکت در خرید اوراق قرضه می باشد. چراکه نرخ های جدید پایین تر از تورم می باشد و پول شما در بانک ها فقط مستهلک خواهد شد.


Comments