ابهامات بودجه ۸۶ ایران

قسمت هایی از لایحه بودجه سال ۸۶ ایران که زمستان گذشته تصویب شد رو نگاه می کردم٬نکات بسیاری برای من مبهم بود که احتمال زیاد عمده شون به علت بی سوادی من هستند٬ ولی برخیشون کمی مبهم تر بودند!! مثلا:

"وزارتخانه ها و موسسات دولتی مجاز خواهند بود نسبت به فروش اموال غیر منقول و دارایی های سرمایه ای مازاد بر نیاز خود اقدام و وجوه حاصل از فروش را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند"

چیزی که من متوجه نمیشم:‌ دارایی های سرمایه ای بعد از فروش منطقا باید صرف تهیه کالاهای سرمایه ای بشوند. در حالیکه در صورتیکه به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب بشوند می توانند صرف هر گونه مصارفی شوند. اصولا تا جاییکه من می دونم درآمد دولت ها از راه مالیات و عوارض فعالیت های بخش های خصوصی هست نه فروش اموال.
نکته دیگر اینکه در تراز پایان سال این موسسات، شاهد آمار خلاف واقع خواهیم بود و جبران کسری بودجه ای که از این راه حاصل میشه کاذب است.

به عقیده من بهتر بود فروش این اموال طی راهکار دیگری یا در مسیرهای خصوصی سازی صورت می گرفت و یا بصورت تبدیل به کالاهای سرمایه ای جدید و سرمایه گذاری های دولتی منجر می شد.

Comments