تورم و معیارهای اندازه گیری شاخص تورم

تورم به مفهوم ساده میزان افزایش قیمت عمومی کالای اصلی مورد نیاز جامعه است که رابطه ای مستقیم با میزان پول در دست مردم است که صرف ذخیره یا سرمایه گذاری نشود.
اکثر کشورهای جهان به منظور سنجیدن نرخ تورم یا افزایش قیمت ها، مجموعه ای از کالاهای مختلف را در نظر می گیرند (که به آن سبد خرید خانوار نیز می گویند) و نرخ تورم را بر اساس مقایسه متوسط قیمت این اجناس در دو زمان مختلف، مثلا یک سال، تعیین می کنند.
از آنجا که هدف از محاسبه نرخ تورم آگاهی از تاثیر افزایش قیمت ها بر شرایط اقتصادی اکثر مردم است، قاعدتا مقامات اقتصادی هر کشور اجناسی را در این مجموعه کالا منظور می دارند که بیشتر خانواده ها به طور مرتب از آنها استفاده می کنند. در نتیجه باید انتظار داشت که کالاهای درون سبد خانواده ایرانی با خانواده چینی تفاوت داشته باشد. چرا که مثلا ایرانی ها بسیار مصرف کننده بنزین هستند در حالیکه در چین احتمالا لاستیک دوچرخه بخشی از سبد خانوار را تشکیل می دهد!!
خبر زیر از خبرگزاری مهر جالب است:
شاخص جدید محاسبه نرخ تورم بر پایه سال 83 مراحل نهایی کارشناسی و بررسی خود را در بانک مرکزی می‌گذراند که پس از تدوین نهایی آن نرخ تورم با این شاخص محاسبه خواهد شد.شاخص فعلی محاسبه نرخ تورم هر ماهه با بررسی وضعیت و شاخص قیمت 310 قلم کالا و خدمات مصرفی حاصل می‌شود که با تعیین شاخص جدید تعداد اقلام و کالاها به 362 قلم افزایش خواهد یافت و برخی از اقلام از سبد محاسبه حذف و برخی اقلام جدید به آن اضافه خواهند شد. به عبارت دیگر 22 قلم کالا حذف و 74 قلم کالای جدید به آن افزوده خواهد شد. بر این اساس، سال پایه محاسبه نرخ تورم از سال 76 به سال 83 تغییر خواهد کرد و پس از آن نیز سال پایه محاسبه نرخ تورم هر پنج سال یک بار تغییر می‌کند، در حالی که تا قبل از این زمان، سال پایه محاسبه نرخ تورم هر 7 سال یک بار تغییر می‌کرد.

Comments