تهاتر و تبادل کالا با کالا

صادرات و واردات کالا بی تردید از قدیمیترین روشهای کسب درآمد انسانها بعد از شکل گیری تمدن ها بوده است. قدمت این گونه تجارت به پیش از اختراع پول توسط فینیقی ها و زمانی که تبادل کالا بصورت تهاتری (یا تواتری) صورت می گرفته بر میگرده.

البته هنوز هم تبادل کالا با کالا یا همان تهاتر از روش های رایج در معاملاتی هست که یا طرفین مستقیما به نیاز متقابل می رسند (یعنی هر یک واقعا کالا طرف مقابل را نیاز دارند) و یا اینکه یک یا هر دو طرف به دنبال افزایش گردش کار خود٬ وسعت دادن به سهم بازار و گسترش ارتباطات خود است.

چگونگی وضعیت نهادهای تهاتر و تسویه در بورس اوراق بهادار یکی دیگر از مسایل تجارت و بازرگانی نوین است که بر اساس همین روش سنتی و باستانی شکل گرفته است. آقای محمدرضا رجائیه محقق مسایل اقتصادی در اینباره توضیحی دارند: فرایند کامل انجام معاملات در کشورهای مختلف جهان به شرایط اقتصادی، فرهنگی و حقوقی بستگی دارد و از تنوع گسترده ای نیز برخوردار است با این وجود فرایند مذکور را می توان به سه بخش کلی تقسیم بندی کرد:

1 - پیش از انجام معامله
2 - انجام معامله
3 - پس از انجام معامله

که عملیات تسویه و تهاتر در بخش سوم یا به عبارتی پس از انجام معامله قابل طرح است. تهاتر به مجموعه عملیاتی اطلاق می گردد که طی آن میزان تعهدات طرفین انجام، مشخص و معین می گردد. در کشورهای مختلف جهان، موسسات گوناگونی می توانند این وظیفه را بر عهده داشته باشند که از میان تخصصی ترین آنها می توان به اتاقهای تهاتر اشاره نمود. اتاقهای تهاتر عمدتاً با ایفای وظایفی همچون بازسازی طرفین معامله و خالص نمودن تعهدات طرفین، اقدام به کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی جهان می نمایند.

سه مدل برای عملیات تسویه و تهاتر موجود است که عبارتند از:
مدل اول: تطبیق، تهاتر و تسویه در بازار انجام می شود.
مدل دوم: تطبیق در بازار و تهاتر و تسویه در نهادهای سپرده گذاری عمل می شود.
مدل سوم: تطبیق در بازار، تهاتر در اتاق تهاتر و تسویه در نهاد سپرده گذاری صورت می گیرد.

در کشور ما تهاتر تحت مدل اول انجام می شود. همچنین در سیستمهایی که منابع یک تولید کننده به شدت مستهلک شونده هستند و از طرفی تولید کننده هنوز به سطح قابل قبولی از سهم بازار دست نیافته است٬ تهاتر راهی برای هرز نرفتن منابع است. شخصا این راه در شرکت پرشین بلاگ به علت نبود بستر نامناسب بازار و پذیرا نودن شرکتها و بنگاه های اقتصادی از خدمات نوین تبلیغات آنلاین بارها تجربه کرده ام.

Comments