مدیریت بحران نرخ ارز

در انجام معاملات با طرف های خارجی یکی از مهمترین مسایل احتمال نیاز به تبدیل ارز است. بخصوص درکشورهای در حال توسعه مانند ایران که معمولا نرخ تورم بالاتر از کشورهای توسعه یافته است و ارزش ارز محلی آنها متزلزل است، به هنگام واردات یا صادرات این خطر بیشتر نمایان می شود. البته هر تهدیدی فرصتی هم به همراه دارد و بالعکس. برای مثال فرض کنید شما یکصدهزار دلار خرید ارزی از طریق LC انجام داده اید و سررسید پرداختتان 6 ماه دیگر است. حال اگر دلار از امروز تا 6 ماه دیگر 20% افزایش قیمت پیدا نماید، مارجین سود کالای شما 30% باشد و شما در طی 6 ماه تمام کالای خود را در داخل به ریال فروخته باشید: یعنی تنها 10% سود برای شما باقی مانده است که طبعا هزینه هایتان را هم به زحمت پوشش خواهد داد. در زیر چند استراتژی مدیریت بحران را به نقل از "مجله علمی پژوهشی علوم انسانی" آورده ام:


شیوه‌های گوناگون برخورد با خطر نوسانات ارزی همراه با نمونه و دلایل توجیهی آنها


الف- ریسک گریز


1- معامله با ارزی که شرکت مورد نظر در فعالیتهای عادی تجاری خود با آن سر و کار ندارد و در نتیجه در معرض نوسانات آن نیست، به منزله استقبال از خطر است که باید از آن پرهیز شود.


2- اجتناب از معامله با ارزهای ضعیف نسبت به خرید ارزهای قوی بمنظور استفاده از منافع بالقوه آنها اولویت دارد.

ب- ریسک پذیر


1- ارز هم مانند کالاست که می‌تواند و باید مورد معامله قرار گیرد.

ج- شیوه برخورد خلاق


چنانچه سودی که از نوسانات ارزی نصیب می‌شود در مقام مقایسه با زیان بالقوه بیشتر ارزیابی شود، در آن صورت پذیرش میزان معینی ریسک قابل قبول است.
اهداف مدیریت نوسانات ارزی


اهداف مدیریت نوسانات ارزی دارای رابطه‌ای تعاملی با فرهنگ سازمانی و نوع نوساناتی که شرکت مفروض در معرض آن است، می‌باشد. بعنوان مثال چنانچه برای آن شرکت اجتناب از نشان‌دادن زیان در دفاتر و صورتهای مالی اهمیت خاصی داشته باشد، آنگاه همّ و غمّ آن صرف مقابله با رویاروئی تبدیل می‌شود. حال آنکه اگر حمایت و تقویت موقعیت رقابتی شرکت هدف اصلی آن باشد راههای مقابله با رویارویی اقتصادی اولویت‌یافته و منابع و امکانات لازم صرف مدیریت آن می‌شود.


در جدول زیر اهداف مدیریت نوسانات ارزی ناظر به هر یک از اشکال سه‌گانه آن فهرست شده است.


اهداف مدیریت اشکال سه‌گانه رویارویی با نوسانات ارزی در سطح بنگاه اقتصادی

الف- رویارویی تبدیل
ب- رویارویی مبادلاتی
ج- رویارویی اقتصادی
1- تثبیت درآمدهای مورد گزارش و بازده سرمایه


2- تحقق ارقام بودجه فارغ از هر گونه سود یا زیانی

بدور داشتن تعهدات قراردادی از پی‌آمدهای ناشی از تغییرات نرخ ارز

1- افزایش گردش نقدی مورد انتظار


2- تقویت موقعیت رقابتی شرکت مورد نظر در بازارهای جهانی


3- کاهش نوسانات گردش نقدی ناشی از تغییرات عمده نرخ ارز (تحقق گردش نقدی هموار و روان)
Comments